Home

Deurne-Diest Molenstede Deurne-Diest

We leven in cruciale tijden. Tijden waarin elk van ons een verschil kan maken. Met een mooi gebaar, een klein bericht, een blijk van verbondenheid komen we al een heel eind. Het geluk ligt vaak voor onze voeten. Het geluk leeft van kleine dingen, in onze gezinnen, tussen buren, onder vrienden en verenigingen. De mensen van DDS worden gedreven door dit ideaal. Dat ideaal is niet links of niet rechts. Het is een ideaal waarin we met zijn allen sterker worden. Een sterke, solidaire samenleving waarin jij en ik zich kunnen ontplooien. Dat doe ik niet ondanks maar dankzij de ander. De toekomst is aan de mensen die zich samen zetten, problemen aanpakken en elkaar sterker maken.
Ons ideaal is er één dat goed wil zijn voor de sterken en sterk voor de zwakken.
Doe jij ook mee?

Het DDS-Team