Home

Deurne-Diest Molenstede Deurne-Diest

Diest, mijn gedacht?... Diest, mijn gedacht!!!


Beste Diestenaar,
Diest kiest in 2018. Over Diest, maar vooral vóór Diest!
Daarom lijkt ons dit een goed moment om u als inwoner eens te bevragen. Misschien bent u pro DDS, misschien ook niet. Die keuze duidt u in oktober volgend jaar maar aan in het stemhokje, dat is hier nu niet belangrijk. Veel belangrijker is dat wij, net als u, inwoners van Diest zijn, die er samen met u een nog betere gemeente van willen maken.
U woont in Diest, u werkt er misschien ook, u leeft er sowieso... Daarom is dit ook een levensbelangrijk ‘niveau’ voor u. De wereld verandert onze gemeente, maar met onze gemeente kunnen wij ook een deeltje van de wereld veranderen en verbeteren.

Hoe we Diest kunnen verbeteren, versterken, vernieuwen… daarover hebben wij uw mening nodig!Dit najaar schrijven wij ons beleidsprogramma en bij dit proces willen we zoveel mogelijk Diestenaars betrekken. Uiteraard kunnen wij niet alle ideeën opnemen, laat staan realiseren, maar ze zullen ons wel inspireren en richting geven, kortom… een kompas vormen.
Wij willen u daarom graag, via een online enquête, zeven vrij algemene en open vragen stellen. Denk bij deze vragen gerust aan alle functies die een gemeente/stad heeft: wonen, werken, ondernemen, welzijn, jeugdwerk, winkelen, natuur, landbouw, ruimtelijke ordening, cultuur, vrije tijd, samenleven, sport, energie, mobiliteit,… Domeinen waar wij zeker op ons gemeentelijk niveau samen iets aan kunnen doen.
Onze vragen aan u:
1. Wat zijn de sterktes van Diest?
2. Wat zijn de zwaktes van Diest?
3. Welke kansen benutten we best?
4. Waar moeten we voor opletten in de toekomst?
5. Wat is uw absolute topprioriteit naar de toekomst toe?
6. Wat deden we met DDS, als deel van het huidige bestuur, goed de afgelopen vierenhalf jaar?
7. Wat hadden we beter kunnen doen?
U kan deze vragen zeer eenvoudig en anoniem online beantwoorden via onderstaande link, liefst voor 30 september.
Voor verdere vragen en/of opmerkingen contacteer:

Monique De Dobbeleer, fractieleider gemeenteraad
monique.de.dobbeleer@diest.be
0499 40 72 81

Johan Bellen, fractieleider ocmw-raad
johan.bellen@telenet.be
0477 22 62 77

We leven in cruciale tijden. Tijden waarin elk van ons een verschil kan maken. Met een mooi gebaar, een klein bericht, een blijk van verbondenheid komen we al een heel eind. Het geluk ligt vaak voor onze voeten. Het geluk leeft van kleine dingen, in onze gezinnen, tussen buren, onder vrienden en verenigingen. De mensen van DDS worden gedreven door dit ideaal. Dat ideaal is niet links of niet rechts. Het is een ideaal waarin we met zijn allen sterker worden. Een sterke, solidaire samenleving waarin jij en ik zich kunnen ontplooien. Dat doe ik niet ondanks maar dankzij de ander. De toekomst is aan de mensen die zich samen zetten, problemen aanpakken en elkaar sterker maken.
Ons ideaal is er één dat goed wil zijn voor de sterken en sterk voor de zwakken.
Doe jij ook mee?

Het DDS-Team