Home

Deurne-Diest Molenstede Deurne-Diest

Beste Diestenaars,We zijn het laatste jaar van deze legislatuur ingegaan. Op 14 oktober zijn er gemeenteraadsverkiezingen en kunnen de Diestenaars het beleid van de laatste 6 jaar beoordelen, maar ook beslissen wat ze voor de volgende 6 jaar verwachten en wie ze daar het best voor geschikt vinden.Binnen enkele maanden zullen alle partijen u trachten te overtuigen. Zij zullen daarvoor alle argumenten boven halen en u zal terecht zeer kritisch moeten zijn. Woorden zijn inderdaad vluchtig en gemakkelijk gevonden. De beste toetssteen zijn echter de resultaten en die kunnen we als DDS toch voorleggen.Neen, niet alles was perfect, maar de balans is toch positief. Diest is er de laatste jaren onmiskenbaar op vooruit gegaan, dat kan moeilijk ontkend worden. Op de business meeting eind vorig jaar was de toon dan ook positief: het gaat goed met Diest. Van buiten Diest wordt bewonderend naar onze stad gekeken. En dat is inderdaad niet alleen de verdienste van het huidige bestuur, maar van veel mensen, ambtenaren en inwoners van onze stad. Er werd geïnvesteerd, er zijn vele en originele evenementen in onze stad zowel tijdens de winter als tijdens de zomer. Er zijn nieuwe woning projecten, op cultureel gebied zijn we na het openen van den Amer met reuzeschreden vooruit gegaan, we hebben ons erfgoed in ere trachten te houden en de Demer werd terug aan de stad gegeven.Niet voor niks werden we door het Nieuwsblad in hun grote gemeentetest genomineerd bij de dertig beste gemeenten op 308 waar het goed wonen is. Diest werd als beste gemeente in het arrondissement Leuven bevonden.Die lijn willen we doortrekken. We gaan niet op onze lauweren rusten, we gaan nog hard doorwerken tot eind dit jaar en nadien, met uw goedvinden natuurlijk, ook nog eens gedurende 6 jaar. Voor ons is dit de beste campagne die we kunnen voeren. Overtuigen, niet met woorden, maar met daden. Op 30 mei nodigen we iedereen uit op de Kick-off van onze campagne.De ploeg van DDS