Home

De nieuwe coalitie stelt haar bestuursploeg voor die in de periode 2019 - 2024 jouw stad op een moderne manier zal besturen. Christophe De Graef (Open Diest) wordt voorgedragen als burgemeester en draagt de bevoegdheden algemene coördinatie -  veiligheid - preventie - dienstverlening - communicatie - mobiliteit. Tevens is hij voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en maakt hij deel uit van het politiecollege.Geert Cluckers (DDS) wordt voorgedragen als 1e schepen en draagt de bevoegdheden cultuur -
toerisme - bibliotheek - gemeentelijk onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. Tevens vervangt hij de burgemeester als waarnemend bij diens afwezigheid. Pascale Vanaudenhove (Open Diest) wordt voorgedragen als 2e schepen en draagt de bevoegdheden personeel - onderwijs - kunst- en muziekacademie - kinderopvang - burgerzaken  en dierenwelzijn.Bart Stals (DDS) wordt voorgedragen als 3e schepen en draagt de bevoegdheden openbare werken - patrimonium - stadsontwikkeling en ICT.Maurits Vande Reyde (Open Diest) wordt voorgedragen als 4e schepen en draagt de bevoegdheden financiën - lokale economie – smartcity - citymarketing en toegankelijkheid.Rick Brans (Open Diest) wordt voorgedragen als 5e schepen en draagt de bevoegdheden ruimtelijke
ordening - milieu - duurzaamheid - jeugd en sport.Monique De Dobbeleer (DDS) wordt voorgedragen als voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst en toegevoegd als 6e schepen aan het college. Zij draagt de bevoegdheden welzijn -  senioren - diversiteit - dorpsontwikkeling – erediensten, landbouw en  ontmoetingscentra.Erwin Jennes (DDS) wordt voorgedragen als voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad.