Auteur: DDS Diest

Inwoners en verenigingen uit Diest geven hun mening in DDS bevraging: 'tevreden, maar alles kan beter'

"We wonen, werken en leven hier graag. Het openleggen van de Demer was een schot in de roos. Diest is de vorige jaren heel wat mooier geworden." Heel wat zaken kunnen uiteraard nog beter. Zo zijn netheid en het algemeen onderhoud van het publiek domein werkpunten. Ook voor de sportinfrastructuur en de ontmoetingscentra in de deelgemeenten moeten we een inhaalbeweging maken. Dat werd afgelopen zomer 2017 duidelijk: DDS bevroeg een aantal geëngageerde inwoners en verenigingen. De inwoners en verenigingen zijn over het algemeen tevreden, zoals blijkt uit bovenstaande citaten. DDS wil iedereen bedanken die de enquête invulde. We zijn uiteraard trots op de positieve score waarmee jullie onze doordachte en daadkrachtige aanpak apprecieerden . Tegelijk willen we aan de slag met de kritische opmerkingen. Met onze waarden - Diest, Democratisch & Solidair- en onze manier van aanpakken: Dromen & Doen, Samen. Benieuwd naar de antwoorden? Lees ze hier...Wil je zelf nog je mening geven en zo mee bouwen aan een nog aangenamer Diest? Doe dit hier...

Jan Laurys, burgemeester van Diest sedert 2007, zal bij de volgende verkiezingen geen kandidaat meer zijn voor een mandaat in het College van Burgemeester en schepenen. Hij zal dan 66 jaar zijn. Vanuit de partij respecteren we zijn keuze en danken hem voor zijn inzet, gedrevenheid en deskundigheid om de afgelopen jaren de stad verder op de kaart te zetten.Diest heeft onmiskenbaar de laatste jaren, dankzij de inspanning van velen, aan uitstraling gewonnen. Onder andere het cultureel centrum den Amer, de openlegging van de Demer, het park Cerckel, de Begijnhofkerk, de bouw van het Molenhuis, de heraanleg van straten, de aanpak van de waterproblematiek, de talrijke evenementen, de aanpassingen op de Grote Markt en nog andere initiatieven hebben de stad een frisser en jonger imago gegeven.Toch blijven er nog vele uitdagingen die de volgende jaren verder moeten aangepakt worden.Het bestuur van DDS (Diest Democratisch en Solidair) heeft dit toevertrouwd aan Geert Cluckers die de lijst zal trekken en Monique De Dobbeleer die de tweede plaats zal innemen. Jan Laurys zal de lijst duwen. Uiteraard zal de bestuurservaring van schepenen, gemeenteraadsleden, raadsleden OCMW en bestuursleden van DDS daarbij goed van pas komen.DDS hoopt bij de verkiezingen een nieuw mandaat te krijgen van de kiezer om Diest verder uit te bouwen tot een nog aantrekkelijkere, dynamische en ondernemende stad. Een sterke groep met ervaren en nieuwe mensen staat alvast klaar!De DDS-ploeg

Diest kiest in 2018. Over Diest, maar vooral vóór Diest!Daarom lijkt ons dit een goed moment om u als inwoner eens te bevragen. Misschien bent u pro DDS, misschien ook niet. Die keuze duidt u in oktober volgend jaar maar aan in het stemhokje, dat is hier nu niet belangrijk. Veel belangrijker is dat wij, net als u, inwoners van Diest zijn, die er samen met u een nog betere gemeente van willen maken.U woont in Diest, u werkt er misschien ook, u leeft er sowieso... Daarom is dit ook een levensbelangrijk ͚niveau͛ voor u. De wereld verandert onze gemeente, maar met onze gemeente kunnen wij ook een deeltje van de wereld veranderen en verbeteren.Hoe we Diest kunnen verbeteren, versterken, vernieuwen... daarover hebben wij uw mening nodig!Dit najaar schrijven wij ons beleidsprogramma en bij dit proces willen we zoveel mogelijk Diestenaars betrekken.Uiteraard kunnen wij niet alle ideeën opnemen, laat staan realiseren, maar ze zullen ons wel inspireren en richting geven, kortom... een kompas vormen.Wij willen u daarom graag, via een online enquête, zeven vrij algemene en open vragen stellen. Denk bij deze vragen gerust aan alle functies die een gemeente/stad heeft: wonen, werken, ondernemen, welzijn, jeugdwerk, winkelen, natuur, landbouw, ruimtelijke ordening, cultuur, vrije tijd, samenleven, sport, energie, mobiliteit,... Domeinen waar wij zeker op ons gemeentelijk niveau samen iets aan kunnen doen.Onze vragen aan u:1.Wat zijn de sterktes van Diest? 2.Wat zijn de zwaktes van Diest?3.Welke kansen benutten we best?4.Waar moeten we voor opletten in de toekomst?5.Wat is uw absolute topprioriteit naar de toekomst toe?6.Wat deden we met DDS, als deel van het huidige bestuur, goed de afgelopen vierenhalf jaar?7.Wat hadden we beter kunnen doen?U kan deze vragen zeer eenvoudig en anoniem online beantwoorden via deze link, liefst voor 30 september: de enquêteMet oprechte dankHet DDS-team

In Diest komen er tegen 2020 in totaal 9 nieuwe publieke laadpalen voor elektrische wagens. De drie eerste laadpalen in Diest staan aan het station, in de Hasseltsestraat (parking ziekenhuis) en op de Veemarkt.Netbeheerders Eandis en Infrax plaatsen dit jaar de eerste 750 van in totaal 2500 nieuwe publieke laadpalen voor elektrische wagens in Vlaanderen. In elke gemeente komt dit jaar al minstens één laadpaal te staan.Vlaanderen zet in de komende jaren samen met lokale besturen volop in op duurzame mobiliteit. Dat heeft een positieve invloed op het klimaat en de (lokale) leefomgeving. Bovendien verminderen we zo onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.Elektrisch laden werkt anders dan traditioneel tanken. Benzine, diesel of gas tank je onderweg, meestal als je tank bijna leeg is. Elektrisch laden doe je anders.Uit studies blijkt dat 70% van de laadbeurten gebeurt in en rond de privéwoning. Daarnaast wordt 20% van de oplaadbehoeften ingevuld door bedrijven die steeds meer laadpunten voorzien voor hun werknemers, bezoekers of klanten om op of bij te laden.Publieke laadpalen zijn, samen met die in winkel- of sportcentra, aanvullend goed voor de overige 10%. Ze zijn vooral belangrijk om te kunnen bijladen en afstanden tussen het opladen thuis (of bij bedrijven) te overbruggen. Ten slotte zijn er ook steeds meer snelladers langs snelwegen.Het is de combinatie van alle types laadpunten die elektrisch rijden in Vlaanderen aantrekkelijk en makkelijk moet maken.Er zijn vandaag al heel wat aanbieders van laadkaarten. Bedoeling is dat de meeste bestaande kaarten toegang krijgen tot de 2500 publieke laadpalen. Interoperabiliteit heet dat. Laden via een laadpaal van Allego kost 0,31 euro/KWh.

Een groot aantal daken van de woningen van Diest Uitbreiding worden in 2 fases gerenoveerd. Een eerste dossier gaat over 157 leien daken. Een tweede dossier gaat over daken met pannen.De daken worden stevig geïsoleerd waardoor het comfort voor de bewoners aanzienlijk vergroot en waardoor er voor verwarming minder geld moet besteed worden. Een win-win, ecologisch en economisch.Fase 1 (leien) is reeds gestart. Fase 2 (pannen) volgt in 2018.De raad van bestuur van Diest Uitbreiding blijft sterk inzetten op de totale renovatie van het patrimonium.Vragen ? Neem dan gerust contact op met ons DDS-team (wie is wie)

Als scholenstad zet de stad Diest zwaar in op jongeren en schoolgaande jeugd. Via verschillende stadsdiensten proberen we betrokken te zijn met de kinderen en jongeren in Diest.
ARKTOS is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren tot 25 jaar voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Door met de jongeren en hun omgeving te verbinden wil Arktos hen versterken in hun talenten en vaardigheden, in alle mogelijke levensdomeinen.Vanaf 1 juni gaat de stad Diest een structurele samenwerking aan met Arktos.Er wordt een partnerschap aangegaan tussen verschillende diensten binnen de stad Diest, OCMW Diest, de provincie Vlaams-Brabant, Arktos en de secundaire scholen van Diest via de Vlaamse overheid.Samen streven we naar een geïntegreerd project met onderwijsondersteuning via oa flexibele trajecten en netoverschrijdende themawerking.Aansluitend werken we een laagdrempelig jongerenproject uit dat zich richt tot jongeren die momenteel geen constructieve vrijetijdsinvulling hebben. We willen impulsen geven aan de jongeren in de stad en tegelijk de link met onderwijs en opleiding bewaren.Voor jongeren die dit nodig hebben, worden maatgerichte “levenstrajectbegeleidingen” voorzien naar verschillende levensdomeinen toe (huisvesting, gezondheid, familie, justitie, …).De specifieke arbeidstrajectbegeleiding verloopt via WIJ-trajecten. Deze trajecten vormen een intensieve begeleiding van jongeren die zonder diploma op de arbeidsmarkt komen. Ze duren een jaar tot anderhalf jaar en bestaan uit een waaier van verschillende maatregelen op maat van het individu.De vzw Arktos heeft een ontmoetingsplaats op de Citadel van Diest waar de jongeren steeds welkom zijn.

Met de goedkeuring van de aankoop van alweer een perceel van de site Oosterlindenveld in Schaffen, zetten we opnieuw een noodzakelijke stap om in de toekomst invulling te geven aan deze recreatiezone. In juni werd het inrichtingsplan voor deze site reeds goedgekeurd, waarbij ruimte voorzien werd voor bestaande verenigingen zoals Sparta Schaffen, Chiro Paradiso en de Sint-Hubertusridders, maar ook voor vrijblijvende recreatie voor jong en oud. We blijven verder investeren in de gemeenschap, ook in de deelgemeenten.

Diest besteedt een behoorlijk bedrag aan de Noord – Zuid werking en aan solidariteit.
Elk jaar worden projecten van Diestenaars gesteund.
Zowel NGO’s (Niet Gouvernementele Organisaties) en projecten zoals Annick for Kenia, de vrienden van Senegal, Marodi – Somalië, Fifala Mali, straatkinderen in Kongo … krijgen een subsidie. Plaatselijke initiatieven die bijdragen tot solidariteit worden eveneens gesteund zoals Wereldwinkel Diest, de voedselbank, Fair Trade. Allemaal te bekijken op de website van de stad onder “adviesraden” bij DROS (Diestse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit).
De verdeling van de gelden werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 september 2017.

De 60 appartementen in de Acaciastraat, de Meidoornstraat en het Meidoornhof worden grondig gerenoveerd. Alle appartementen worden “gestript” en aangepast aan de hedendaagse woonnormen. De bewoners verhuizen naar een andere woongelegenheid en krijgen de kans om terug te keren naar hun vertrouwde stek.Diest Uitbreiding blijft sterk inzetten op de renovatie van het patrimonium. Met deze zeer grondige renovatie van 60 appartementen doen we grote inspanningen inzake de BEN-normen. BEN staat voor Bijna EnergieNeutraal. De werken worden ondersteund door heel wat Europese subsidies.Het volledige team van Diest Uitbreiding en DDS zijn fier op dit project. De werken starten nog juist voor of juist na de winter 2017.Vragen ? Neem dan gerust contact op met iemand van het DDS-team (wie is wie)

Diest Uitbreiding realiseert momenteel een nieuw project op de Halve Maanplaats. Er staan 23 wooneenheden die met ingang van eind 2017 verhuurbaar zijn. Mooi hedendaags project aan de rand van de stad en midden het groen. Mooiste zwembad in Benelux in achtertuin.Sterk project van Diest Uitbreiding !Vragen ? Neem dan gerust contact op met iemand van het DDS-team (wie is wie)