Diest, mijn gedacht?… Diest, mijn gedacht!!!

Diest kiest in 2018. Over Diest, maar vooral vóór Diest!Daarom lijkt ons dit een goed moment om u als inwoner eens te bevragen. Misschien bent u pro DDS, misschien ook niet. Die keuze duidt u in oktober volgend jaar maar aan in het stemhokje, dat is hier nu niet belangrijk. Veel belangrijker is dat wij, net als u, inwoners van Diest zijn, die er samen met u een nog betere gemeente van willen maken.U woont in Diest, u werkt er misschien ook, u leeft er sowieso... Daarom is dit ook een levensbelangrijk ͚niveau͛ voor u. De wereld verandert onze gemeente, maar met onze gemeente kunnen wij ook een deeltje van de wereld veranderen en verbeteren.Hoe we Diest kunnen verbeteren, versterken, vernieuwen... daarover hebben wij uw mening nodig!Dit najaar schrijven wij ons beleidsprogramma en bij dit proces willen we zoveel mogelijk Diestenaars betrekken.Uiteraard kunnen wij niet alle ideeën opnemen, laat staan realiseren, maar ze zullen ons wel inspireren en richting geven, kortom... een kompas vormen.Wij willen u daarom graag, via een online enquête, zeven vrij algemene en open vragen stellen. Denk bij deze vragen gerust aan alle functies die een gemeente/stad heeft: wonen, werken, ondernemen, welzijn, jeugdwerk, winkelen, natuur, landbouw, ruimtelijke ordening, cultuur, vrije tijd, samenleven, sport, energie, mobiliteit,... Domeinen waar wij zeker op ons gemeentelijk niveau samen iets aan kunnen doen.Onze vragen aan u:1.Wat zijn de sterktes van Diest? 2.Wat zijn de zwaktes van Diest?3.Welke kansen benutten we best?4.Waar moeten we voor opletten in de toekomst?5.Wat is uw absolute topprioriteit naar de toekomst toe?6.Wat deden we met DDS, als deel van het huidige bestuur, goed de afgelopen vierenhalf jaar?7.Wat hadden we beter kunnen doen?U kan deze vragen zeer eenvoudig en anoniem online beantwoorden via deze link, liefst voor 30 september: de enquêteMet oprechte dankHet DDS-team