Voor de eerste keer stemmen

Hoe stem ik correct ?
Op zondag 14 oktober kom je met je persoonlijke oproepingsbrief + identiteitskaart naar het stembureau dat voor jou is aangeduid. De stembureaus gaan om 08u open en worden om 13u gesloten. Er wordt gestemd met potlood en papier.Je kan enkel stemmen voor personen binnen dezelfde lijst (partij). Dus éénmaal je partijkeuze gemaakt hebt, zijn er nog 4 mogelijkheden:

lijststem:
Je kleurt het bolletje bovenaan de lijst rood. Hiermee laat je weten dat je akkoord bent met de volgorde die de partij gekozen heeft.
naamstem(men):
Je kan één of meerdere personen (binnen dezelfde lijst) aanduiden op het stemformulier. Hiermee laat je weten wie jij graag in de gemeenteraad ziet.
lijsstem en naamstemmen:
Je kleurt het bolletje bovenaan de lijst rood alsook de personen die jou voorkeur genieten. Maar eigenlijk komt dit overeen met het systeem van naamstem.
Bekijk hieronder een handige samenvatting (website debattle).

Wat doe je liever niet ?
Als je géén enkel bolletje rood kleurt (blanco stem) of op kandidaten stemt van verschillende partijen, is je stem ongeldig en telt ze dus bijgevolg niet mee voor de bepaling van het aantal zetels in de gemeenteraad. Beschadigde stembiljetten of stembiljetten met eigen aantekeningen zijn ook ongeldig.
Tot slot
Een stem voor de DDS- kandidaten is altijd een goede keuze! Een overzicht van onze kandidaten vind je hier.