Nieuwe toekomst voor recreatiezone SOK Deurne

Aangezien de bouwfysische toestand van zowel het ontmoetingscentrum SOK als de oude vleugel van de gemeentelijke basisschool te Deurne hun beste tijd gehad hebben, zullen deze panden moeten worden vervangen. Ook de buitenschoolse kinderopvang en de voetbalvereniging SK Deurne zijn op deze site gehuisvest. Met het oog op een efficiƫnter/gedeeld ruimtegebruik is het aangewezen voor deze site een stedenbouwkundig inrichtingsplan op te stellen. Dit plan moet via een duurzame, ruimtelijke visie het recreatiegebied opportuniteiten naar de toekomst bieden. Daarom heeft het stadsbestuur beslist om een ontwerper aan te stellen. Deze investering is belangrijk voor de vele verenigingen en het gemeenschapsleven van Deurne.