Programma

PROGRAMMA
Ons programma 2013 tot 2018
Aandachtspunten en grotere projecten

Binnen het gemeentebestuur en binnen het OCMW werken we met een planning voor 6 jaren.
DDS legt hierbij graag accenten bij:

- Een efficient bestuur en gezonde financiën
- Nieuwe impulsen door goed gekozen investeringen
- De uitbouw van de citadel en de kansen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis
- Dynamische deelgemeenten en lokale ontmoetingscentra
- De binnenstad terug de glans geven van weleer door onder meer de Demer door Diest
- Een sterke samenwerking tussen stad en ocmw
- De steun aan sociale projecten
- Een goed uitgebouwd gemeentelijke onderwijs
- Jaarlijks stevig onderhoud van de  gemeentewegen
- Aandacht voor onze monumenten
- Kansen voor de lokale economie en degelijke particuliere initiatieven

Programma 2019 tot 2024
Aandachtspunten en grotere projecten

Intern binnen DDS beginnen we nu reeds met voorbereidende gesprekken voor het volgend 6-jarenplan. Hieruit zal ons verkiezingsprogramma 2018 ontstaan.