Geert Cluckers
Eerste Schepen
Bevoegd voor :
- Cultuur
- Erfgoed
- Toerisme
- Bibliotheek
- Gemeentelijk onderwijs
- Ontwikkelingssamenwerking


geert.cluckers@diest.be

Monique De Dobbeleer
Schepen
Bevoegd voor :
- Welzijn
- Senioren
- Diversiteit
- Dorpsontwikkeling
- Erediensten
- Landbouw
- Ontmoetingscentra
- Voorzitter van het bijzonder comité sociale dienst.


monique.de.dobbeleer@diest.be

Bart Stals
Schepen
Bevoegd voor :
- Openbare werken
- Patrimonium
- Stadsontwikkeling
- ICT


bart.stals@diest.be

Erwin Jennes
Raadslid
- Voorzitter van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn
- Lid van de politieraad
- Lid van de gemeenteraadscommissie Wonen & Ondernemen
- Lid van de gemeenteraadscommissie Personeel & Financiën


erwin.jennes@diest.be

Joeri Buttiens
Raadslid en fractieleider DDS
- Lid van de politieraad
- Voorzitter van de gemeenteraadscommissie Cultuur & Vrije Tijd
- Lid van de gemeenteraadscommissie Wonen & Ondernemen


joeri.buttiens@diest.be

Anja Verbeek
Raadslid
- Voorzitter van de gemeenteraadscommissie Burger & Welzijn
- Lid van de gemeenteraadscommissie Algemene Werking.


anja.verbeek@diest.be

Irène Gybels
Raadslid
- Lid van de politieraad
- Lid van de gemeenteraadscommissie Burger & Welzijn
- Lid van de gemeenteraadscommissie Algemene Werking


irene.gijbels@diest.be

Celal Orhan
Raadslid
- Lid van de gemeenteraadscommissie Cultuur & Vrije Tijd
- Lid van de gemeenteraadscommissie Personeel & Financiën


celal.orhan@diest.be

Ton Van Weel
Secretaris DDS


ton.van.weel@diest.be

Silva Vanlommelsilva.vanlommel@diest.be

Melis Ürgüpmelis.urgup@diest.be

Johan Bellen


Katarine Buyse


Johan Van der Eycken