Noord Zuid werking Diest

Diest besteedt een behoorlijk bedrag aan de Noord – Zuid werking en aan solidariteit.
Elk jaar worden projecten van Diestenaars gesteund.
Zowel NGO’s (Niet Gouvernementele Organisaties) en projecten zoals Annick for Kenia, de vrienden van Senegal, Marodi – Somalië, Fifala Mali, straatkinderen in Kongo … krijgen een subsidie. Plaatselijke initiatieven die bijdragen tot solidariteit worden eveneens gesteund zoals Wereldwinkel Diest, de voedselbank, Fair Trade. Allemaal te bekijken op de website van de stad onder “adviesraden” bij DROS (Diestse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit).
De verdeling van de gelden werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 september 2017.